spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
c1 r1 r1 r1 grafika
grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika

grafika śruby
metalinox
grafika wkręty metryczne
metalinox
grafika nakrętki
metalinox
grafika podkładki
metalinox
grafika blachowkręty
metalinox
grafika drewnowkręty
metalinox
grafika nity zrywalne
metalinox
grafika nitonakrętki
metalinox
grafika elementy zabezpieczające
metalinox
grafika liny
metalinox
grafika pręty gwintowane
metalinox
grafika łańcuchy
metalinox
grafika osprzęt żeglarski wyroby ze stali A2 i A4
metalinox
grafika narzędzia ścierne
metalinox
grafika narzędzia elastyczne do polerowania
metalinox
grafika wiertła kobaltowe
metalinox
grafika narzędzia
metalinox
grafika chemia techniczna
metalinox
grafika aerozole dla przemysłu
metalinox
grafika techniczne kleje przemysłowe
metalinox
grafika zamocowania ogólne

Oznaczenia gwintów i wytyczne ich wyboru

Podmenu:

a)      oznaczenie gwintu powinno zawierać:

·          oznaczenie wielkości gwintu,

·          oznaczenie pola tolerancji gwintu,

·          wartość długości skręcenia w mm – zawsze w przypadku długości skręcenia L, a w przypadku długości skręcenia S tylko wówczas, gdy długość skręcenia jest mniejsza niż całkowita długość gwintu. Częstym błedem jest pomijanie na rysunkach oznaczenia pola tolerancji gwintu oraz długości skręcenia.

 

b)      oznaczenie wielkości gwintu metrycznego, służące do określenia postaci nominalnej gwintu, powinno zawierać:

·          symbol literowy M,

·          wartość średnicy znamionowej i podziałki w mm (w przypadku gwintów wielokrotnych --- skoku), rozdzielone znakiem x ( w przypadku gwintu zwykłego wartość podziałki pomija się),

·          symbol P i wartośc podziałki w mm ujętą w nawiasy (tylko w przpadky gwintu wielokrotnego),

·          symbol LH (tylko w przypadku gwintu lewego).

 

c)       oznaczenie pola tolerancji gwintu powinno zawierać:

·          oznaczenie pola tolerancji średenicy podziałowej,

·          oznaczenie pola tolerancji średnicy (tylko w przypadku różnych tolerancji średnicy podziałowej oraz odpowiednio śreednicy wewnętrznej lub zewnętrznej): wewn. D1 – dla gwintu wewnętrznego, zewnętrznej d – dla gwintu zewnętrznego.

d)      oznaczenie pola tolerancji średnicy gwintu powinno zawierać:

·          symbol cyforwy szeregu tolerancji średnicy gwintu,

·          symbol literowy położenia polo tolerancji (odchyłki podstawowej) średnicy gwintu.

 

e)      przykłady oznaczania:

 

średnica znamionowa 56 mm

a)       zwykłego prawego M56,

b)       drobnozwojnego o podziałce P = 3 mm, lewego: M56x3 LH,

c)        dwukrotnego o skoku Ph = 2 mm i podziałce P = 1 mm, prawego: M56x2 (P1)

d)       jak w c. ale lewego: M56x2 (P1) LH.

 

 

 

Przykłady oznaczenia
a) pola tolerancji gwintu wewnętrznego o róznych polach tolerancji średnic

4H 5H
pole tolerancji średnicy D1,
pole tolerancji średnicy D2,

b) pola tolerancji gwintu zewnętrznego o różnych polach tolerancji średnic:

7g 6g

pole tolerancji średnicy d,
pole tolerancji średnicy d2,

c) pola tolerancji gwintu wewnętrznego z jednakowymi polami tolerancji średnicy D1 i D2

6H

pole tolerancji średnicy D2,
pole tolerancji średnicy D1.

d) pola tolerancji gwintu zewnętrznego z jednakowymi polami tolerancji średnic d2 i d:


6g

pole tolerancji d2,
pole tolerancji d,

przykłady oznaczania gwintu:

a) wewnętrznego M30 zwykłego, z polem tolerancji gwintu 6H, o średniej długości skręcenia N: M30 – 6H,
b) zewnętrznego M30 zwykłego, z polem tolerancji gwintu 6g, o średniej długości skręcenia N: M30 – 6g,
c) zewnętrznego M24 drobnozwojowego, z polem tolerancji gwintu 7g6g, o dużej długości skręcania (30mm): M24x2 – 7g6g -- 30,
d) złącza gwintowego stanowiącego skojarzenie gwintu zewnętrznego wg c z odpowiednim gwintem wewnętrznym o położeniu pola tolerancji 7H: M24x2 – 7H/7g6g –30.

Pasowanie gwintów można tworzyć przez kojarzenie dwolnych pól tolerancji. Do zalecanych należą pasowania utworzone przez kojarzenie pól tolerancji zaliczanych do tej samej klasy gwintu. Zaleca się stosowanie pasowań o następujących położeniach pól tolerancji średnic: H/g, H/h oraz G/g.

 


tło

 

 

spacer
spacer
spacer

METALINOX, ul. Kaliska 15B, 62-500 Konin

:: Główna :: Oferta :: Kontakt :: Nowości :: Informacje Techniczne :: Promocje ::


spacer